Velkommen

 

Se billeder fra IVI opvisning 2016 herunder. 

billederne er taget af Fotokaretellet.dk

Kommende datoer:

Lokalopvisning d. 12. marts 2016 i Idestrup Hallen

Generalforsamling d. 1. april 2016 i Væggerløse Hallens Cafeteria
Dagsorden ifl. vedtægter:
 1. Valg af dirigent.

 2. Valg af 2 stemmetællere.

 3. Formandens beretning.

 4. Fremlæggelse af revideret regnskab.

 5. Fremlæggelse af næste års budget.

 6. Indkomne forslag.

 7. Valg af:
  a)   Bestyrelsesmedlemmer (vælges for en 2-årig periode) 2 afgår på lige år, 3 på ulige år.
  b)   2 suppleanter (vælges for en 1-årig periode). Arbejder altid med i bestyrelsen.
  c)  2 revisorer (vælges for en 2-årig periode) én revisor er på valg hvert år.          d)  1 revisorsuppleant.

 8. Evt.


 
Opdateret d. 6/3 2016
Idestrup-Væggerløse Idrætsforening | Brænderisvej 12 | 4873 Væggerløse | Tlf.: 54166210