Velkommen


Den. 19. marts blev der afholdt ordinær generalforsamling for IVI i Idestrup Hallens Cafeteria.
 

Det lykkedes desværre ikke at få sammensat en fuld bestyrelse inklusiv suppleanter, og de tilstedeværende besluttede derfor at indkalde til

ekstraordinær generalforsamling

 d. 10. april kl. 19 i Idestrup Hallens Cafeteria.


Dagsordenen

 

- Valg af suppleanter (arbejder med i bestyrelsen)

 

Det er den "gamle" bestyrelses håb, at der kan findes to suppleanter således, at der også i fremtiden findes en "Idestrup og Væggerløse Idrætsforening".


Jeg vil her benytte lejligheden til at opfordre alle medlemmer og forældre til at (gen)overveje en suppleantpost. Bestyrelsen har brug for nye kræfter og flere hænder til at klare opgaven med at få udviklet foreningen og skabt nogle gode tilbud for vores medlemmer.

Hvis du ønsker flere oplysninger vedr. arbejdsopgaver kan du kontakte undertegnende eller Janne Boding (kasserer)

Pernille Skov Sørensen
Opdateret d. 04.03.2019

 
Idestrup-Væggerløse Idrætsforening | Brænderisvej 12 | 4873 Væggerløse | Tlf.: 54166210 | CVR 30021525